Tarvitseeko Moisio koulun ?

Moisioon rakennettiin 1970 – luvun loppupuolella alkuopetuksen koulutalo.

Elementtivalmisteinen n. 380 – neliön suuruinen rakennus täytti nopeasti

kasvavan omakotialueen 1 – 2 luokille suuntaavien lasten tilatarpeet.

Rakennus osoittautui kuitenkin melko nopeasti ahtaaksi tiloiltaan asuinalueelle

suuntautuvien uusien moisiolaisten lapsiperheiden muuton seurauksena.

Puoliltavälin 1980 – lukua osoitin syntyvyystilastoihin nojaten tilatarpeen

kasvavan nopeasti ja että koulun yhteyteen tulisi liittää erilliset rakennukset

asian korjaamiseksi. Virkamiestahoilla elettiin epäuskossa eikä ymmärretty

tarpeen tulemista. Kuitenkin jo noin kahden vuoden kuluttua tutkimukseni

jälkeen koulun yhteyteen rakennettiin kahdet n. 88 neliön rakennukset.

Ja melko pian kouluun suuntasi myös kolmannen luokan oppilaat. Syntyvyyskäyräni

Moision kouluun suuntaavien lasten määrissä oli melko suuri. Lähtökohtatilanteesta

oppilaiden määrä kasvaisi noin kolmestakymmenestä runsaaseen kahdeksaankymmeneen

oppilaaseen. Riippuen tavasta miten määritellään alueellisesti Moisio ja sen koulualue

Alueella asui tuolloin 600 – 750 taloutta.

Moision kouluun on kohdistunut vuosikymmenten kuluessa  monia lakkautusuhkia eri

syihin vedoten – viitaten.  1960 – luvun alussa Moisioon muuttaneena olen pyrkinyt siitä

lähtien kun 1970 – luvun alkupuolella syntyneiden tyttäriemme koulutaival alkoi

Moision ” kyläkoulussa ” muistuttamaan meitä moisiolaisia, kuin myös päättäjiä

koulumme tarpeellisuudessa. Toimin myös 1980 – 1990 lukujen tietämissä Tytyrin koulun

johtokunnan puheenjohtajana seitsemän vuotta, joten minulla on tilanteesta jonkinlaista

näkökulmaa. Tänään olemme jälleen tulleet uhkaavaan tilanteeseen menettää

koulumme. Laskennallisesti nuo 530 neliön suuruisen koulutilat lakkaavat olemasta.

Kuten tutkimuksissani  aikanaan osoitin niin myös tänään ja tulevina vuosina  Moisio on

pientaloaluetta jonne edelleen muuttaa lapsiperheitä, myös ns. vanhaan Moisioon

jossa tapahtuu ikään pohjautuvaa rakennemuutosta.

Nyt olemme kaikessa viisaampia, koska koulumme on purettu ja tontille on noussut

Moision päiväkoti 2. Mutta mikä ilahduttavaa, sen yhteyteen voi nousta, eli rakennusta

jatkaa koulutiloin. Olemme myös näkemässä miten Tytyrin koulurakennuksen ensinnä

purkaminen ja sen jälkeen uuden rakentaminen tulee viemään oman aikansa.

Esitykseni alussa kerroin kartoituksesta jossa osoitin alueella syntyneiden – syntyvien

määristä, jotka tietyssä vaiheessa tarvitsevat koulutilan.

Nyt kun Moisiossa on ajanmukainen päiväkoti, tulee meidän moisiolaisten ryhtyä

aktiivisesti osoittamaan päättäjillemme sen yhtyeteen rakennettavan koulutilaosuuden

tarpeen. Anttila – Tytyri koulutilat ovat mittasuhteiltaan aivan liian suuria ottamaan

vastaan alakoulun 1 – 2 luokkien lapsia myös Moision alueelta. Joten heille tulee rakentaa

oma ”  kyläkoulunsa ” Moision päiväkodin jatkeeksi. Elementtirakenteisena kokonaisuutena

koulun toteuttaminen on mahdollista nopeallakin aikataululla. Joten se voisi olla lasten

käytettävissä jo ennen ” uuden Tytyri – koulun ” valmistumista.

Laskentatavasta riippuen Moision koulutalon alueella on 800 – 1000 taloutta.

Näiden talouksien 1 – 2 luokkien lapsista on nyt kysymys, saadaanko heille ” kyläkoulu ”

Moision päiväkodin yhteyteen. Sen tarpeellisuuden voi jokainen puntaroida itse, joten

tarpeellisuudelle nousee monipuolinen näkemys perheiden – vanhempien päätelmistä.

Tässä vielä vanhan syntyvyyskäyrän kerrontaa, mainittakoon että syntyvyyskäyrä

esittämälläni alueella on nyt ongelmallista toteuttaa, koska syntyvyys on nykyisin

tilastoissa hajautettu maantieteellisesti koko kaupungin alueelle.

Vuosina 1980 – 1986 syntyneet esittämälläni alueella :

1980 = 20- lasta, 1981 = 35- lasta, 1982 =30-lasta , 1983 = 55 – lasta, 1984 = 52 – lasta

1985 = 53 – lasta, 1986 – 85 -lasta.

Nyt elämme eri vuosinumeroilla, mutta edelleen lapsemme Moision – sen lähituntumassa

olevalla alueella tarvitsevat alakouluun mennessään ns. pienen kodinomaisen kouluyksikön

SIISPÄ,  KOULU MOISIOON ,  Moision Päiväkoti kakkoselle jatkoelementit. Se on siinä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

21 − 14 =